Железо-дефициентната анемија

03-05-2022

Дали знаевте дека железо-дефициентната односно сидеропенична (недостаток на железо) анемија е сезонска состојба, почеста во зима и рана пролет?

Дневните потреби за железо варираат зависно од физиолошката состојба (менструација, крварење, бременост) и прехранбените навики (вегетаријанци, вегани).

Железо-дефициентната анемија е најчестиот нутритивен дефицит ширум светот. 2% од возрасните мажи и 9 до 12% од возрасните жени кај нас имаат железо-дефициентна анемија.

Застапеноста (преваленцијата) на анемија е важен показател за јавното здравје, а кога се користи заедно со други мерења за присуство на железо и концентрацијата на хемоглобин во крвта може да даде информација за тежината на недостатокот од железо меѓу населението. Мерењата на феритин и трансферин рецептор во серум се најдобриот пристап за мерење на состојбата со железо во организмот кај популациите.

Македонија се соочува со јавно-здравствен проблем во однос на високата стапка на анемија поради недостаток од железо, што е еден од најзначајните јавно-здравствени проблеми во светот. Анемијата поради недостаток од железо е длабоко поврзана со недостатоци на други микронутриенти поврзани со анемијата, како што се витамин Б12 и фолна киселина.

Последното истражување на УНИЦЕФ за жени во репродуктивна возраст и деца на возраст 6-59 месеци во Македонија даде поразителни резултати за честата застапеност на анемија кај нас.

Помалку од 1/3 од нашето население не знае ништо за причините или симптомите на анемијата, ниту има познавања за прехранбените производи богати со железо.

Застапеноста на анемија во Македонија е највисока кај жените на возраст 20-24 години и постари од 35 години. Застапеноста на анемија кај сите деца е 21,8%, споредено со 16,7% во европскиот регион.

За дијагноза, покрај хемоглобинот, се препорачува испитување и на серумскиот феритин. Вкупниот капацитет за врзување на железо, заситеноста на трансферинот, серумското железо и серумскиот трансферин рецептор може да помогнат за дијагноза доколку нивоата на феритин се помеѓу 46 и 99 нанограми на милилитар (46 и 99 микрограми на литар); понекогаш дефинитивната дијагноза може да се постави само со биопсија на коскената срцевина. Хемоглобинот треба да се испитува во интервали од 1 месец.

Поликлиниката Мед-Х располага со биохемиска лабораторија со најсовремена опрема од светски производители и високо стручен и специјализиран кадар и нуди комплетна биохемиска дијагностика.

Ефикасни, брзи услуги и резултати во најкраток временски рок.

Powered by Nikob Lab.

Работно време понеделник-петок 08-12 часот.

Останати новости

22/09/2022 Stefan

Ехо на тироидната жлезда

Ултразвукот (ехо) на тироидната жлезда е метод на снимање за да се види тироидната жлезда, жлезда на вратот што го регулира метаболизмот (многуте процеси кои ја контролираат стапката на активност во клетките и ткивата).

14/09/2022 Stefan

Компјутерска томографија на стомак и карлица

Компјутерската томографија (КТ) на стомакот и карлицата е дијагностика со снимање. Лекарите ја користат за да откријат болести на тенкото црево, дебелото црево и другите внатрешни органи. Често се користи за да се утврди причината за инаку необјаснива болка. КТ снимањето е брзо, безболно, неинвазивно и прецизно. Во итни случаи, може доволно брзо да открие внатрешни повреди и крварења и помогне во спасувањето на животи.

01/09/2022 Stefan

Снимање на хипофизата

Хипофизата е важна жлезда со внатрешно лачење (ендокрина жлезда) која се наоѓа во основата на мозокот. Таа е вклучена во речиси сите процеси на хомеостаза, како и во растот и развојот. Оваа жлезда најчесто развива патологија, што може да резултира со масовен ефект врз соседните структури во черепот или да биде хормонски активна. Аденомите на хипофизата се присутни во 14% од аутопсиските студии и 23% од радиолошките студии. Со оглед на високата преваленца, како и поради симптоми од процес на основна болест или преку случајно откритие, од клучно значење е да се разберат методите за сликање на хипофизата. Првичниот препорачан дијагностички тест за лезии на хипофизата е специјализиран протокол на хипофизата со МР, и со и без интравенски контраст.