Железо-дефициентната анемија

03-05-2022

Дали знаевте дека железо-дефициентната односно сидеропенична (недостаток на железо) анемија е сезонска состојба, почеста во зима и рана пролет?

Дневните потреби за железо варираат зависно од физиолошката состојба (менструација, крварење, бременост) и прехранбените навики (вегетаријанци, вегани).

Железо-дефициентната анемија е најчестиот нутритивен дефицит ширум светот. 2% од возрасните мажи и 9 до 12% од возрасните жени кај нас имаат железо-дефициентна анемија.

Застапеноста (преваленцијата) на анемија е важен показател за јавното здравје, а кога се користи заедно со други мерења за присуство на железо и концентрацијата на хемоглобин во крвта може да даде информација за тежината на недостатокот од железо меѓу населението. Мерењата на феритин и трансферин рецептор во серум се најдобриот пристап за мерење на состојбата со железо во организмот кај популациите.

Македонија се соочува со јавно-здравствен проблем во однос на високата стапка на анемија поради недостаток од железо, што е еден од најзначајните јавно-здравствени проблеми во светот. Анемијата поради недостаток од железо е длабоко поврзана со недостатоци на други микронутриенти поврзани со анемијата, како што се витамин Б12 и фолна киселина.

Последното истражување на УНИЦЕФ за жени во репродуктивна возраст и деца на возраст 6-59 месеци во Македонија даде поразителни резултати за честата застапеност на анемија кај нас.

Помалку од 1/3 од нашето население не знае ништо за причините или симптомите на анемијата, ниту има познавања за прехранбените производи богати со железо.

Застапеноста на анемија во Македонија е највисока кај жените на возраст 20-24 години и постари од 35 години. Застапеноста на анемија кај сите деца е 21,8%, споредено со 16,7% во европскиот регион.

За дијагноза, покрај хемоглобинот, се препорачува испитување и на серумскиот феритин. Вкупниот капацитет за врзување на железо, заситеноста на трансферинот, серумското железо и серумскиот трансферин рецептор може да помогнат за дијагноза доколку нивоата на феритин се помеѓу 46 и 99 нанограми на милилитар (46 и 99 микрограми на литар); понекогаш дефинитивната дијагноза може да се постави само со биопсија на коскената срцевина. Хемоглобинот треба да се испитува во интервали од 1 месец.

Поликлиниката Мед-Х располага со биохемиска лабораторија со најсовремена опрема од светски производители и високо стручен и специјализиран кадар и нуди комплетна биохемиска дијагностика.

Ефикасни, брзи услуги и резултати во најкраток временски рок.

Powered by Nikob Lab.

Работно време понеделник-петок 08-12 часот.

Останати новости

31/01/2023 Stefan Vidinski

Ултразвук на срцето (ехокардиографија): витална дијагностичка алатка за здравје на срцето

Срцевиот ултразвук, познат и како ехокардиографија, е неинвазивно дијагностичко испитување кое користи звучни бранови со висока фреквенција за да произведе слики од срцето. Ова испитување е клучна ала...

24/01/2023 Stefan Vidinski

Снимање на сколиоза

Од многубројните коскено-мускулни деформитети, денес најголемо значење се придава на СКОЛИОЗАТА. Тоа е еден од најчестите деформитети на ‘рбетот, а значи отстапување од нормалната (физиолошка) з...

19/01/2023 Stefan Vidinski

Снимање за дискус хернија

Магнетната резонанца (МР) е еден од најважните пронајдоци во модерната медицина. Со помош на магнетна резонанца, лекарите можат точно да ги проценат и дијагностицираат состојбите кои инаку би можеле т...