Ултра звучна терапија

Врвни услуги од современата медицина

Што е ултразвучна терапија?

Терапија со ултразвук се состои од примена на ултразвучна енергија за лекување. Во ултразвучната терапија се користи својството на пиезокристали да вибрираат кога ќе се приклучат на извор на електрична струја. Ултразвучната терапија има способност да делуба длабински, со што може да ја зголеми температурата во длабочина на ткивото од 3-5цм, без да ја загрее кожата или поткожното ткиво. 

Какво дејство има ултразвукот?

 1. Механичко
 2. Термичко (соно - дијатермија) и
 3. Физичко - хемиско дејство 

Придобивки од ултразвучна терапија?

Ултразвукот предизвикува взадолатација (проширување на крвните садови), ја подобрува трофиката на ткивото, хиперемија (подобра прокрвеност), подобра ресорпција на распаднати продукти од хемиски процеси во ткивата. Воедно влијае на биосинтеза на белковини (пртеини) како важен дел на имунолошкиот систем. 

Кои повреди се најчесто третирани со ултразвук?

 1. Бурситис 
 2. Тендинитис
 3. Контрактури
 4. Замрзнато рамо
 5. Повреда на лигаменти

Контраиндикации за примена на ултразвук

 1. Бремени жени
 2. Над отворени рани
 3. Над метастатски лезии
 4. Над области со намалена сензација
 5. Во близина на/над пејсмејкер
 6. Во близина на/над имплантиран уред за електрична стимулација