Ехо на срце (ехокардиографија)

Врвни услуги од современата медицина

Срцето, витален орган кој го одржува животот, бара прецизно внимание и грижа. Со доаѓањето на современите техники за снимање, срцевиот ултразвук (ехо) се појави како клучна алатка за дијагностицирање и управување со срцеви заболувања.

Што е ултразвук (ехо) на срце?

Срцевиот ултразвук, познат и како ехокардиографија, користи звучни бранови за да создаде слики од срцето. Оваа неинвазивна процедура обезбедува детални прегледи на структурата од срцето, вклучувајќи ги коморите, залистоците и околните крвни садови.

Клучни предности

 1. Неинвазивно: за разлика од другите техники на снимање, не вклучува зрачење.
 2. Снимање во реално време: нуди увиди за работата на срцето во живо.
 3. Пристапност: широко достапен и исплатлив.
 4. Дијагностичка разновидност: помага во откривање на низа срцеви заболувања.

Видови ултразвук (ехо) на срце

 • Трансторакален ехокардиограм (TTE): Стандарден надворешен ултразвук.
 • Трансезофагеален ехокардиограм (TEE): Обезбедува слики преку сонда вметната во хранопроводникот.
 • Стрес ехокардиограм: Ја проценува работата на срцето под стрес.
 • Доплер ултразвук: Го проценува протокот на крв низ срцето.

Апликации во здравјето на срцето

Срцевиот ултразвук игра клучна улога во дијагностицирањето и следењето на различни срцеви заболувања, вклучувајќи:

 • Болести на срцевите залистоци.
 • Кардиомиопатија.
 • Вродени срцеви мани.
 • Перикарден излив.
 • Срцева функција после срцев удар.

Како изгледа постапката?

Срцевиот ултразвук обично вклучува:

 • Подготовка на пациентот со позиционирање и изложување на пределот од градниот кош.
 • Примена на спроводен гел.
 • Движење на трансдуцерот (сондата) преку градниот кош за добивање на слики од срцето.

Иднина на срцевиот ултразвук

Напредокот во технологијата ги подобрува можностите на срцевиот ултразвук, вклучително и 3D слики и интеграција со вештачката интелигенција за попрецизна дијагностика.

Срцевиот ултразвук е доказ за напредокот во медицинските снимања, нудејќи комбинација на точност, безбедност и достапност. Тоа е незаменлива алатка во патувањето кон оптимално здравје на срцето.

Често поставувани прашања

ПрашањеОдговор
За што се користи срцевиот ултразвук (ехо) на срце?Срцевиот ултразвук се користи за дијагностицирање и следење на срцеви заболувања, проценка на функцијата на срцевите залистоци и проценка на здравјето на срцето после операција или срцев удар.
Дали срцевиот ултразвук е безбеден?Да, тоа е безбедна и неинвазивна процедура без ризици поврзани со изложување на радијација.
Колку време трае срцевиот ултразвук?Типичен преглед трае околу 30 до 60 минути.

Тагови: ехо на срце скопје, срцев ултразвук, ехокардиографија, снимање на срцето, eho na srce, eho na srce skopje, ultrazvuk na srce, snimanje na srceto