Електро терапија

Врвни услуги од современата медицина

Електро терапија:

  • Дијадинамски струи
  • ТЕНС
  • Електрофореза
  • Интерферентни струи
  • Галванска струја

За поздрав живот исполнет со среќни моменти, навременото дијагностицирање на соодветен здравствен проблем е клучен сегмент за вашето здравје!