Електро терапија

Врвни услуги од современата медицина

Електро терапија Дијадинамски струии ТЕНС Електро фореза Интерферентни струии Галванска труја