Медицински услуги

Врвни услуги од современата медицина

 

 

Биохемиска лабораторија

Интернист кардиолог

Радиологија

Специјалист ортопед

Физикална терапија