Медицински услуги

Врвни услуги од современата медицина

Радиологија

Физикална терапија

Специјалист ортопед

Интернист кардиолог

Биохемиска лабораторија