Биохемиска лабораторија

Врвни услуги од современата медицина

Располагаме со биохемиска лабораторија со најсовремена опрема од светски производители и високо стручен и специјализиран кадар и нуди комплетна биохемиска дијагностика.

Имаме склучено договор со ФЗО.

Поддржано од Никоб Лаб - eфикасни, брзи услуги и резултати во најкраток временски рок.

За поздрав живот исполнет со среќни моменти, навременото дијагностицирање на соодветен здравствен проблем е клучен сегмент за вашето здравје!