Мамографија

Врвни услуги од современата медицина

Мамографија – Ехотомографија на дојки и мамографијата се примарни дијагностички методи за откривање на сите промени во дојката. Ракот на дојката е најчест тумур кај жената кој не ја заобиколува ни машката популација. Превентивните прегледи на дојка се основи на рано откривање на ракот на дојката, со што се овозможува навремено и успешно лечење. Поликлиника Мед – Х располага со високо софистициран мамомат. За поздрав живот исполнет со среќни моменти, навременото дијагностицирање на соодветен здравствен проблем е клучен сегмент за вашето здравје!