Мануелна масажа

Врвни услуги од современата медицина

Што претставува масажата?

Тераписката масажа се користи за лекување на разни повреди и заболувања на ткивата или органите. Таа претставува најстар и наједноставен начин на лекување. Масажата може да се користи во секојдневниот живот на луѓето од сите возрасти. 

Какви се видови на масажа постојат? 

 1. Рачна масажа
 2. Рефлексо масажа
 3. Вибрациона масажа
 4. Ултразвучна масажа 
 5. Масажа со комбиниран притисок

Според целта, масажата може да се подели на:

 1. Релакс масажа
 2. Тераписка масажа
 3. Спортска масажа
 4. Медицинска масажа
 5. Лимфна дренажа
 6. Масажа на трудници 
 7. Масажа на лице и глава
 8. Масажа за различни типови на болка

За поздрав живот исполнет со среќни моменти, навременото дијагностицирање на соодветен здравствен проблем е клучен сегмент за вашето здравје!