Кинези терапија

Врвни услуги од современата медицина

Кинези терапија:

  • Корективна гимнастика
  • Пасивни вежби
  • Вежби за зголемување на подвижноста на зглобовите
  • Вежби за јакнење на мускулатурата
  • Вежби за рамнотежа
  • Вежби истегање

За поздрав живот исполнет со среќни моменти, навременото дијагностицирање на соодветен здравствен проблем е клучен сегмент за вашето здравје!