Закажи
термин

Медицински услуги

Врвни услуги од современата медицина

Рентген дијагностика

Рентген дијагностика – Радиографијата претставува почетна точка при дијагностицирање на разни клинички случаи. Предноста на оваа метода е во лесната достапност, неинвазивност, ниски трошоци, релативно безбедна,брзина на изведување,резултати веднаш. Нашиот РТГ апарат е со минимална радијација. Во нашата поликлиника се изведува дијагностицирање на:
1. РТГ на скелет
2. РТГ на белите дробови
3. РТГ на абдомен и бубрези
4. РТГ на желудник и дуоденум
5. РТГ на тенко цревна пасажа и иригографија