Магнетна резонанца за колено

16-05-2024

Магнетната резонанца на колено е значаен дијагностички метод кој овозможува детална визуелизација на сите структури од коленото, вклучувајќи ги менискусите, предните и задните вкрстени лигаменти, лигаментите за странична стабилизација, коските и меките ткива. Овој детален преглед на менискусите, предните и задните вкрстени лигаменти и другите структури на коленото е особено корисен за дијагностика на различни повреди и состојби кои може да го засегнат коленото.

Структури на коленото

Коленото е комплексен зглоб составен од различни структури кои заедно обезбедуваат стабилност и флексибилност.

1. Менискуси

Менискусите се два парчиња ‘рскавица (медијален и латерален) во форма на полумесечина кои функционираат како амортизери меѓу бутната и тибиалната коска. Тие помагаат во распределба на тежината и ја штитат ‘рскавицата на зглобовите.

2. Предни и задни вкрстени лигаменти

Предниот вкрстен лигамент (ПВЛ) и задниот вкрстен лигамент (ЗВЛ) се клучни за стабилноста на коленото. ПВЛ спречува предно поместување на тибијата во однос на бутната коска, додека ЗВЛ го спречува задното поместување.

3. Странични лигаменти

Медијалниот колатерален лигамент (МКЛ) и латералниот колатерален лигамент (ЛКЛ) обезбедуваат странична стабилност на коленото.

4. Други структури

Други значајни структури ја вклучуваат пателата (коленската чашка), синовијалните мембрани и бурзите.

Најчести повреди на коленото

Коленото е подложно на различни видови повреди, особено кај спортисти и физички активни лица.

1. Повреди на менискусите

Менискусите може да бидат оштетени при ротациони движења на коленото, што често се случува при спортови како фудбал или кошарка. Симптомите вклучуваат болка, оток и ограничена подвижност.

2. Руптура на предниот вкрстен лигамент

Руптурата на предниот вкрстен лигамент е сериозна повреда која обично се случува при ненадејни промени на насоката или несоодветни скокови. Оваа повреда бара хируршка интервенција и долга рехабилитација.

3. Повреди на задниот вкрстен лигамент

Овие повреди се помалку чести од руптурата на предниот вкрстен лигамент и обично се случуваат при директен удар на предниот дел од тибијата. Терапијата може да вклучува физиотерапија и, во некои случаи, хирургија.

4. Повреди на страничните лигаменти

Медијалниот колатерален лигамент и латералниот колатерален лигамент може да бидат повредени при директни удари или прекумерно напрегање на коленото. Овие повреди обично се третираат со конзервативни методи како физиотерапија и носење на ортози.

Кога да направите магнетна резонанца на колено?

Магнетната резонанца е препорачана во следниве случаи:

  • Континуирана болка во коленото: Доколку болката во коленото не се подобрува со време и почивање, магнетната резонанца може да помогне да се идентификува причината.
  • Оток и вкочанетост: Присуството на оток и ограничена подвижност може да индицираат сериозна повреда која бара дијагностика со магнетна резонанца.
  • Повреди при спортови: Кај спортисти, особено оние кои се занимаваат со контактни спортови, магнетната резонанца е корисна за дијагностика на повреди на лигаментите и менискусите.
  • Пред и по операција: Магнетната резонанца се користи за планирање на хируршки интервенции и за проценка на постоперативниот напредок.

Магнетната резонанца на колено е неинвазивен и прецизен метод за дијагностика на различни повреди и состојби кои го засегаат коленото. Со нејзина помош, можат да се идентификуваат проблемите со менискусите, предните и задните вкрстени лигаменти, и другите структури на коленото, овозможувајќи брза и ефективна терапија.

Надворешни линкови

  1. Американска академија за ортопедски хирурзи
  2. Национален институт за артритис и мускулно-скелетни и кожни болести

Често поставувани прашања

ПрашањеОдговор
Кој може да има корист од магнетна резонанца на колено?Секој што има континуирана болка, оток, или сомневање за повреда на коленото може да има корист од преглед со магнетна резонанца.
Дали магнетната резонанца на колено е болна процедура?Магнетната резонанца е неинвазивна и безболна процедура која користи магнетни полиња и радио бранови за создавање на детални слики.
Колку време трае магнетна резонанца на колено?Магнетната резонанца на колено обично трае од 30 до 45 минути.

Слични статии

Meta Keywords: Поликлиника Мед-X Дијагностика, Здравје На Колено, Магнетна Резонанца, Менискус, Лигаменти, Колено, Спортски Повреди, Дијагностика

Останати новости

16/05/2024

Магнетна резонанца за дискус хернија

11/04/2024

Ехо на уринарен тракт

08/04/2024

Ехо на хепар и жолчно кесе