Остеоартрит на колено и колк

14-07-2022

Артритот претставува најчесто мускулно-скелетно заболување и 9-та најчеста причина за телесна онеспособеност. Зачестеноста на ова заболување се зголемува и ќе продолжи да се зголемува како што се продолжува животниот век и сѐ поголемата епидемија на зголемена телесна тежина.

Главните симптоми на артрит се болка и вкочанетост на зглобовите, кои вообичаено со влошуваат со годините.

Потребно е да се направи разлика меѓу 2-та најчести вида артрит: остеоартрит и ревматоиден артрит. Остеоартрит предизвикува дегенерација (постепено распаѓање) на зглобната ‘рскавица. Остеоартритот е поврзан со возраста, но и со бројни други ризик-фактори како што се: дебелината, намалената физичка активност, генетската предиспозиција, густината на коските, повредите и полот. Ревматоидниот артрит е заболување кај кое сопствениот имунолошки систем ги напаѓа и оштетува зглобовите.

Остеоартрит е најчеста болест на зглобовите во светот. Симптоматски остеоартрит се појавува кај 10% од мажите и 13% од жените постари од 60 години. Бројот на лица кои страдаат од оваа болест постојано се зголемува, заради продолжениот животен век и епидемијата на дебелина.

Остеоартритисот (ОА) претставува најчесто мускулно-скелетно заболување што се карактеризира со постепено губење на зглобната ‘рскавица. Тоа доведува до постепено истенчување на ‘рскавицата и зголемено триење на коскените структури што води до болка, вкочанетост, отежнато и нарушено движење.

Остеоартритисот е поврзан со возраста, но и со бројни други ризик-фактори како што се: дебелината, намалената физичка активност, генетската предиспозиција, густината на коските, повредите и полот.

Останати новости

04/08/2022 Stefan

Пакет скрининг против рак на дојка мамографија + ултразвук (ехо)

Пакет скрининг против рак на дојка мамографија + ултразвук (ехо). Рак на дојките е најчестиот вид рак кај нас. Редовен скрининг е најдобрата шанса на време да се открие рак на дојката, додека е сѐ уште мал и може да се третира. Раното откривање може да спаси живот, особено кај рак на дојките.

07/07/2022 Stefan

Остеопенија и остеопороза

Остеопорозата е состојба на намалена коскена маса и деградација на коскеното ткиво, што доведува до зголемена кршливост на коските и последователно зголемен ризик од фрактури (скршеници). Заболувањето се појавува бавно со тек на години и е почесто кај жените.