Кога е најдобро време да направите рентген или компјутерска томографија на белите дробови во Covid – 19?

04-02-2021

Корона вирусот најмногу ги оштетува белите дробови. Поради таа причина најпогоден термин за да се направи рентген или компјутерска томографија на белите дробови е од 5-8 ден од првите симптоми. Превземете го овој чекор на време за да немате последици.

Со нас се живее подолго.
Мед – Х

Останати новости

15/02/2024

Интервју со прим. д-р Мирослав Лазаров, ортопедски хирург

12/02/2024

Дигитален рентген на граден кош

05/02/2024

Дигитален рентген на стапало