Ехо дијагностика

Врвни услуги од современата медицина

Ехо дијагностика (ултразвук) - Ултразвукот е безбедна, неинвазивна дијагностичка процедура која дава слики од внатрешноста на телото со користење на звучни бранови. Вклучува употреба на мал конвертор (сонда) и ултразвучен гел кој се нанесува директно на кожата. Звучните бранови со висока фреквенција се пренесуваат од сондата низ гелот во телото. Сондата ги собира звуците кои отскокнуваат наназад и потоа компјутер ги користи овие звучни бранови за да создаде слика. При прегледите со ултразвук не се користи јонизирачка радијација (како што се користи кај рендгенски зраци), имено нема изложување на радијација за пациентот. Поликлиника Мед – Х располага со високо софистициран ултразвук апарат. За поздрав живот исполнет со среќни моменти, навременото дијагностицирање на соодветен здравствен проблем е клучен сегмент за вашето здравје! Кај нас се изведуваат следните ултразвучни прегледи: - Ултразвук на абдомен - Ултразвук на дојка - Ултразвук на уринарен тракт - Ултразвук на бубрези - Ултразвук на хепар и жолчно кесе - Ултразвук на меки ткива - Ултразвук на тироидна жлезда - Ултразвук на тестиси