Разлики помеѓу магнетна резонанца (МР) и компјутерска томографија (КТ)

26-03-2022

КТ и МР се користат за добивање слики од внатрешноста на телото. Најголемата разлика помеѓу нив е дека МР користи радио бранови, додека КТ корисни рентгентски зраци. Како и да е постојат други, посуптилни разлики кои ја прават секоја метода подобар избор, зависно од потребите на докторот и здравствените околности.

Магнетна Резонанца (МР)

МР користи радио бранови и магнети за да добие слика од внатрешноста на телото. Најчесто се користи за поставување дијагноза на состојби поврзани со:

 • зглобови
 • мозок
 • гради
 • срце
 • крвни садови

Постојаното магнетно поле и радио фреквенциите се одбиваат од молекулите на масти и вода во телото. Добиените радио бранови потоа се пренесуваат во приемник, кој ги претвора во слики од телото кои може да се користат за поставување дијагноза.

Компјутерска Томографија (КТ)

КТ користи рентгенски зраци и вообичаено се користи за:

 • скршеници на коски
 • тумори
 • следење на малигни состојби
 • откривање на внатрешни крварења

Разлики меѓу МР и КТ

КТ се користи почесто во споредба со МР и вообичаено е поевтина. МР, како и да е, се смета дека има предност во смисла на детали од сликата. Останатите разлики помеѓу МР и КТ ги вклучуваат потенцијалните предности и недостатоци.

Недостатоци

КТ

 • не смее да се прави на бремени жени
 • мала доза на радијација
 • потенцијална алергиска реакција при употреба на контраст

МР

 • реакција на метали поради магнетите

Потребно е да се консултирате со Вашиот лекар доколку имате импланти, меѓу кои:

 • вештачки зглобови
 • очни импланти
 • спирала во матката
 • пејсмејкер

Предности

КТ е побрза метода, додека МР дава подетална слика.

Кога да се направи МР, а кога КТ?

Докторот ќе даде препорака зависно од симптомите. Ако постои потреба од подетална слика на меките ткива, лигаментите или внатрешните органи, докторот вообичаено предлага МР.

Пример за вакви случаи се:

 • дискус хернија
 • скинати лигаменти
 • проблеми со меките ткива

Ако има потреба од општа слика на некој дел од телото или внатрешен орган, како и во случаи на скршеници или повреди, вообичаено се препорачува КТ.

Заклучок

КТ и МР се релативно безбедни методи кои овозможуваат битни информации кои ќе му помогнат на докторот да постави точна дијагноза на одредени состојби. Во секој случај, докторот ќе објасни зошто препорачува било КТ или МР.

Останати новости

17/05/2023 Stefan Vidinski

Неспоредлива практичност и квалитетно снимање со Siemens MAGNETOM C! достапно 24/7

Во денешниот живот со брзо темпо, пристапноста и ефикасноста се најважни во здравствената заштита. Навремените и точни дијагнози може да направат значителна разлика во исходот за пациентот. Затоа сме ...

10/05/2023 Stefan Vidinski

Siemens MAGNETOM C! отворен уред за магнетна резонанца

Магнетната резонанца е моќна дијагностичка алатка која користи магнетно поле и радио бранови за да произведе детални слики од внатрешните органи и структури на телото. Технологијата измина долг пат од...

03/05/2023 Stefan Vidinski

Испитувања со снимање кои се користат при дијагностицирање на камења во бубрезите и жолчни камења

Камењата во бубрезите и жолчните камења се две вообичаени состојби кои засегаат милиони луѓе ширум светот. И двете може да предизвикаат силна болка и непријатност и бараат итна медицинска помош. Еден ...