Разлики помеѓу магнетна резонанца (МР) и компјутерска томографија (КТ)

26-03-2022

КТ и МР се користат за добивање слики од внатрешноста на телото. Најголемата разлика помеѓу нив е дека МР користи радио бранови, додека КТ корисни рентгентски зраци. Како и да е постојат други, посуптилни разлики кои ја прават секоја метода подобар избор, зависно од потребите на докторот и здравствените околности.

Магнетна Резонанца (МР)

МР користи радио бранови и магнети за да добие слика од внатрешноста на телото. Најчесто се користи за поставување дијагноза на состојби поврзани со:

 • зглобови
 • мозок
 • гради
 • срце
 • крвни садови

Постојаното магнетно поле и радио фреквенциите се одбиваат од молекулите на масти и вода во телото. Добиените радио бранови потоа се пренесуваат во приемник, кој ги претвора во слики од телото кои може да се користат за поставување дијагноза.

Компјутерска Томографија (КТ)

КТ користи рентгенски зраци и вообичаено се користи за:

 • скршеници на коски
 • тумори
 • следење на малигни состојби
 • откривање на внатрешни крварења

Разлики меѓу МР и КТ

КТ се користи почесто во споредба со МР и вообичаено е поевтина. МР, како и да е, се смета дека има предност во смисла на детали од сликата. Останатите разлики помеѓу МР и КТ ги вклучуваат потенцијалните предности и недостатоци.

Недостатоци

КТ

 • не смее да се прави на бремени жени
 • мала доза на радијација
 • потенцијална алергиска реакција при употреба на контраст

МР

 • реакција на метали поради магнетите

Потребно е да се консултирате со Вашиот лекар доколку имате импланти, меѓу кои:

 • вештачки зглобови
 • очни импланти
 • спирала во матката
 • пејсмејкер

Предности

КТ е побрза метода, додека МР дава подетална слика.

Кога да се направи МР, а кога КТ?

Докторот ќе даде препорака зависно од симптомите. Ако постои потреба од подетална слика на меките ткива, лигаментите или внатрешните органи, докторот вообичаено предлага МР.

Пример за вакви случаи се:

 • дискус хернија
 • скинати лигаменти
 • проблеми со меките ткива

Ако има потреба од општа слика на некој дел од телото или внатрешен орган, како и во случаи на скршеници или повреди, вообичаено се препорачува КТ.

Заклучок

КТ и МР се релативно безбедни методи кои овозможуваат битни информации кои ќе му помогнат на докторот да постави точна дијагноза на одредени состојби. Во секој случај, докторот ќе објасни зошто препорачува било КТ или МР.

Останати новости

22/09/2022 Stefan

Ехо на тироидната жлезда

Ултразвукот (ехо) на тироидната жлезда е метод на снимање за да се види тироидната жлезда, жлезда на вратот што го регулира метаболизмот (многуте процеси кои ја контролираат стапката на активност во клетките и ткивата).

14/09/2022 Stefan

Компјутерска томографија на стомак и карлица

Компјутерската томографија (КТ) на стомакот и карлицата е дијагностика со снимање. Лекарите ја користат за да откријат болести на тенкото црево, дебелото црево и другите внатрешни органи. Често се користи за да се утврди причината за инаку необјаснива болка. КТ снимањето е брзо, безболно, неинвазивно и прецизно. Во итни случаи, може доволно брзо да открие внатрешни повреди и крварења и помогне во спасувањето на животи.

01/09/2022 Stefan

Снимање на хипофизата

Хипофизата е важна жлезда со внатрешно лачење (ендокрина жлезда) која се наоѓа во основата на мозокот. Таа е вклучена во речиси сите процеси на хомеостаза, како и во растот и развојот. Оваа жлезда најчесто развива патологија, што може да резултира со масовен ефект врз соседните структури во черепот или да биде хормонски активна. Аденомите на хипофизата се присутни во 14% од аутопсиските студии и 23% од радиолошките студии. Со оглед на високата преваленца, како и поради симптоми од процес на основна болест или преку случајно откритие, од клучно значење е да се разберат методите за сликање на хипофизата. Првичниот препорачан дијагностички тест за лезии на хипофизата е специјализиран протокол на хипофизата со МР, и со и без интравенски контраст.