Разлики помеѓу магнетна резонанца (МР) и компјутерска томографија (КТ)

26-03-2022

КТ и МР се користат за добивање слики од внатрешноста на телото. Најголемата разлика помеѓу нив е дека МР користи радио бранови, додека КТ корисни рентгентски зраци. Како и да е постојат други, посуптилни разлики кои ја прават секоја метода подобар избор, зависно од потребите на докторот и здравствените околности.

Магнетна Резонанца (МР)

МР користи радио бранови и магнети за да добие слика од внатрешноста на телото. Најчесто се користи за поставување дијагноза на состојби поврзани со:

 • зглобови
 • мозок
 • гради
 • срце
 • крвни садови

Постојаното магнетно поле и радио фреквенциите се одбиваат од молекулите на масти и вода во телото. Добиените радио бранови потоа се пренесуваат во приемник, кој ги претвора во слики од телото кои може да се користат за поставување дијагноза.

Компјутерска Томографија (КТ)

КТ користи рентгенски зраци и вообичаено се користи за:

 • скршеници на коски
 • тумори
 • следење на малигни состојби
 • откривање на внатрешни крварења

Разлики меѓу МР и КТ

КТ се користи почесто во споредба со МР и вообичаено е поевтина. МР, како и да е, се смета дека има предност во смисла на детали од сликата. Останатите разлики помеѓу МР и КТ ги вклучуваат потенцијалните предности и недостатоци.

Недостатоци

КТ

 • не смее да се прави на бремени жени
 • мала доза на радијација
 • потенцијална алергиска реакција при употреба на контраст

МР

 • реакција на метали поради магнетите

Потребно е да се консултирате со Вашиот лекар доколку имате импланти, меѓу кои:

 • вештачки зглобови
 • очни импланти
 • спирала во матката
 • пејсмејкер

Предности

КТ е побрза метода, додека МР дава подетална слика.

Кога да се направи МР, а кога КТ?

Докторот ќе даде препорака зависно од симптомите. Ако постои потреба од подетална слика на меките ткива, лигаментите или внатрешните органи, докторот вообичаено предлага МР.

Пример за вакви случаи се:

 • дискус хернија
 • скинати лигаменти
 • проблеми со меките ткива

Ако има потреба од општа слика на некој дел од телото или внатрешен орган, како и во случаи на скршеници или повреди, вообичаено се препорачува КТ.

Заклучок

КТ и МР се релативно безбедни методи кои овозможуваат битни информации кои ќе му помогнат на докторот да постави точна дијагноза на одредени состојби. Во секој случај, докторот ќе објасни зошто препорачува било КТ или МР.

Останати новости

31/01/2023 Stefan Vidinski

Ултразвук на срцето (ехокардиографија): витална дијагностичка алатка за здравје на срцето

Срцевиот ултразвук, познат и како ехокардиографија, е неинвазивно дијагностичко испитување кое користи звучни бранови со висока фреквенција за да произведе слики од срцето. Ова испитување е клучна ала...

24/01/2023 Stefan Vidinski

Снимање на сколиоза

Од многубројните коскено-мускулни деформитети, денес најголемо значење се придава на СКОЛИОЗАТА. Тоа е еден од најчестите деформитети на ‘рбетот, а значи отстапување од нормалната (физиолошка) з...

19/01/2023 Stefan Vidinski

Снимање за дискус хернија

Магнетната резонанца (МР) е еден од најважните пронајдоци во модерната медицина. Со помош на магнетна резонанца, лекарите можат точно да ги проценат и дијагностицираат состојбите кои инаку би можеле т...