Предности на дигиталната радиографија (ДР)

09-04-2022

Дигиталната радиографија (ДР) е модерен метод за добивање рендгенски слики, кој користи дигитални електронски сензори и уреди за дигитално снимање наместо традиционалниот фотографски филм. Ова овозможува речиси веднаш да се добијат рендгенски слики.

Брзината за обработка на слика кај ДР им овозможува на радиолошките техничари да направат слика за итен преглед е нејзината најголема предност во однос на традиционалните рендгенски системи. Сликата се снима и последователно преку софтвер се префрлува на монитори (наместо да биде снимена на традиционален филм, а потоа развивана со хемиски процеси).

Дигиталната слика потоа може да се дистрибуира до сите поврзани уреди (таблети, паметни телефони итн.), со што значително се зголемува ефикасноста на работниот процес.

Предности на дигиталната радиографија: намалување на трошоците и просторот

Придобивките од дигитална наспроти аналогната радиографија се многу поголеми од скратување на времето потребно за да се направат самите рендгенски слики.

Дополнителни предности на ДР сликите во однос на аналогните рендгенски зраци го вклучуваат следново:

Намалено зрачење
Намалени трошоци поради елиминација на хемиските процесори, одржувањето на процесорот и административните процедури
• Намалена потреба за простор – не е потребна темна просторија, а потребата за посебен простор со аналогни слики е елиминирана

Ова се одлични придобивки, како за поголемите установи со голем обем на пациенти, така и за помалите ординации кои сакаат да обезбедат радиографски услуги за своите пациенти на лице место.

Предности на дигиталната радиографија: поголема употребна вредност на сликата

Заедно со елиминацијата на хемиската обработка, дигиталниот формат овозможува поголема употребна вредност на сликите и севкупно подобар квалитет на сликата, така што и двете во голема мера ја зголемуваат точноста на дијагнозата за пациентот и квалитетот на здравствената грижата која може да се обезбеди.

Кога се користи ДР, сликата се зачувува како необработен податок во компјутерот, што му обезбедува на техничарот, лекарот и радиологот способност да интервенираат во сликите по потреба. Тоа овозможува:

• Осветлување или затемнување
• Зумирање или одзумирање
• Ротирање
• Свртување
• Превртување

Главната предност на ДР е способноста за брзо менување напред-назад од сликање темно на светло во сликање светло на темно, што ја зголемува видливоста на тешко забележливите фрактури и меките ткива.

На сликата може да се додадат и забелешки, вклучувајќи ги следниве:

• Д/Л маркери
• Мерења
• Агли
• Белешки на самата слика

ДР, исто така, му овозможува на радиологот опција веднаш да го повтори сликањето. Пациентот повеќе не мора да се преместува од соба во соба ако првобитната слика не ги задоволува потребите на лекарот.

Нема сомнение дека предностите на дигиталната радиографија далеку ги надминуваат традиционалните опции.

Тимот на Мед-Х постојано работи за да најде одговори на вашите потреби за радиологија и грижа за пациентите.

Останати новости

31/01/2023 Stefan Vidinski

Ултразвук на срцето (ехокардиографија): витална дијагностичка алатка за здравје на срцето

Срцевиот ултразвук, познат и како ехокардиографија, е неинвазивно дијагностичко испитување кое користи звучни бранови со висока фреквенција за да произведе слики од срцето. Ова испитување е клучна ала...

24/01/2023 Stefan Vidinski

Снимање на сколиоза

Од многубројните коскено-мускулни деформитети, денес најголемо значење се придава на СКОЛИОЗАТА. Тоа е еден од најчестите деформитети на ‘рбетот, а значи отстапување од нормалната (физиолошка) з...

19/01/2023 Stefan Vidinski

Снимање за дискус хернија

Магнетната резонанца (МР) е еден од најважните пронајдоци во модерната медицина. Со помош на магнетна резонанца, лекарите можат точно да ги проценат и дијагностицираат состојбите кои инаку би можеле т...