Важноста на магнетна резонанца при дијагноза на најчестите спортски повреди

16-04-2022

Повредите на мускулите, коските и зглобовите кај професионалните спортисти, но исто така и рекреативците-ентузијасти се исклучително чести и може да бидат причина за долги периоди на неактивност. Медицинското снимање игра клучна улога во обезбедувањето точни дијагностички и прогностички информации во врска со лекувањето на спортски повреди. Секоја несоодветна дијагноза може да предизвика одложено враќање во игра или да напредува во посериозна повреда. Постојат неколку техники за медицинско снимање, но магнетната резонанца (МР) во моментов е едно од најраспространетите снимања што се користат при испитување на спортските повреди.

Спортска медицина

Кога ќе настане спортска повреда, главна цел на спортскиот лекар е да го врати спортистот во игра што е можно поскоро. Спортскиот лекар обично соработува со цел мултидисциплинарен тим од специјалисти, во кој клучен член е радиологот. Радиологот дава значаен придонес во врска со употреба на соодветни снимања за да се потврди точната дијагноза, информации во врска со решавање на повредата, одлуки за враќање во игра, различни скрининзи и проценки пред учество и техничка помош со одредени медицински процедури.

Спортските повреди може да се поделат на акутни и хронични повреди. Повредата што се јавува ненадејно, како што е на пр. истегнување на глуждот, е акутна повреда. Хронична повреда се развива поради повеќекратна прекумерна употреба на мускулни групи или зглобови. Некои од најчестите спортски повреди се:

  • Истегнување на лигаментите – абнормално истегнување или кинење на лигаментот што го поддржува зглобот.
  • Истегнување на мускулите и тетивите – се однесува на оштетување на мускулот или неговите прицврстувачки тетиви, обично во форма на делумно или целосно кинење на мускулните влакна.
  • Повреда на зглобовите – вообичаено се јавува во колената, глуждовите, рацете и рамената. Зглобовите отекуваат и страдаат од воспаление, што ги прави неподвижни и им го ограничува опсегот на движење.
  • Фрактура – претставува скршена коска, а опсегот може да биде од тенка пукнатина до целосна скршеница.

Дијагнозата на која било спортска повреда обично се поставува по темелна проценка на здравствената историја на пациентот и внимателен клинички преглед на повредената област. Кога спортскиот лекар бара дополнителни информации пред да постави дијагноза, ќе побара медицинско снимање.

Зошто магнетната резонанца (МР) е најдобриот начин?

Бидејќи повредите на меките ткива се чести, многу лекари користат ултразвук за да избегнат каква и да било изложеност на штетно зрачење. Сепак, МР исто така има исклучително висок придонес кај повредите на меките ткива, вклучително и документирање на степенот на оштетување на мускулите, како и способност да се идентификуваат состојби во самиот зглоб, како што се повреди на менискусот и зглобната ‘рскавица. Испитувањето со магнетна резонанца е особено корисно за идентификување на стресот врз коските. Квалитетот на сликата добиена со МР често се смета за „златен стандард“, поради исклучителниот контраст на меките ткива, мултипланарните способности и неинвазивната процедура.

Иако МР не е неопходна за дијагностицирање на повредата, таа е важна алатка што се користи за да се потврди дијагнозата или да се исклучат сите останати, особено кога историјата и физичкиот преглед не се во можност со сигурност да постават дијагноза. Понатаму, МР најчесто се користи пред ортопедска хирургија, бидејќи информациите добиени од магнетна резонанца може да му обезбедат на хирургот „мапа“ на повредената област, помагајќи му да ја води операцијата и да се подобри нејзиниот исход.

Повреди на мускулите, тетивите и зглобовите, како и стресните фрактури се некои од најчестите спортски повреди за кои може да биде потребно снимање со магнетна резонанца.

Снимање на повредени мускули

Мускулните повреди сочинуваат до 1/3 од сите спортски повреди, што претставува голем предизвик за многу спортисти. МР се смета како претпочитан модалитет за снимање при проценка на морфологијата на мускулите. Ова е поради способноста на МР да ги визуелизира меките ткива со одличен контраст и да обезбеди висока просторна резолуција и мултипланарна проценка. Понатаму, кога се споредува со ултразвук, МР е способна да го потврди и процени степенот и сериозноста на повредите на мускулите и може подобро да ги процени повредите на мускулите лоцирани длабоко во мускулните групи.

Снимање на повредени зглобови

Тетивите, лигаментите и зглобовите се исто така чести области на повреда кај спортистите. Всушност, МР снимката на коленовиот зглоб е најчесто изведуваниот мускулно-скелетен МР преглед. Приближно 50% од сите повреди на коленото се спортски повреди. МР обезбедува најсеопфатна визуелна проценка на коленовиот зглоб и кога се изведува доволно рано по повредата, е исплатлива и може да помогне во предвидувањето на кои пациенти им е потребен дополнителен третман.

Снимање на коскени скршеници

МР за снимање на коските ги надмина сите други модалитети на снимање, со чувствителност од 100% и специфичност од 85%. Испитувањето со МР може да обезбеди подобри анатомски детали и попрецизно да ги прикаже зафатените ткива. Всушност, добро е документирано дека МНР може да покаже дури и мали стресни промени во коските во многу порана фаза од онаа на реалната стресна фрактура, обезбедувајќи им на спортистите вредни информации во врска со решавање на повредата.

Останати новости

17/05/2023 Stefan Vidinski

Неспоредлива практичност и квалитетно снимање со Siemens MAGNETOM C! достапно 24/7

Во денешниот живот со брзо темпо, пристапноста и ефикасноста се најважни во здравствената заштита. Навремените и точни дијагнози може да направат значителна разлика во исходот за пациентот. Затоа сме ...

10/05/2023 Stefan Vidinski

Siemens MAGNETOM C! отворен уред за магнетна резонанца

Магнетната резонанца е моќна дијагностичка алатка која користи магнетно поле и радио бранови за да произведе детални слики од внатрешните органи и структури на телото. Технологијата измина долг пат од...

03/05/2023 Stefan Vidinski

Испитувања со снимање кои се користат при дијагностицирање на камења во бубрезите и жолчни камења

Камењата во бубрезите и жолчните камења се две вообичаени состојби кои засегаат милиони луѓе ширум светот. И двете може да предизвикаат силна болка и непријатност и бараат итна медицинска помош. Еден ...